Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

x
Proszę czekać


System Zarządzania Zmianą

W ramach projektu „System zarządzania zmianą z wykorzystaniem barometru koniunktury” występują
dwa zasadnicze segmenty

 • Pierwszym z powodu inspiracji do realizacji projektu, a także chronologii realizowanych prac jest Barometr koniunktury Dolnego Śląska
 • Drugim segmentem, nad którym w II połowie 2012 r.  pracę podjął zespół ośmiu ekspertów jest System Zarządzania Zmianą. BKDŚ stanowi instrument realizacji SZZ.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Rolą SZZ jest zwiększenie stabilności działania dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego oraz  przedsiębiorstw w warunkach zagrożeń i zmienności wynikającej z wpływów otoczenia zewnętrznego. Otoczenie może działać na jednostki w sposób korzystny lub niekorzystny. Dotyczy to oddziaływań o charakterze przyrodniczym, politycznym, społecznym i przede wszystkim ekonomicznym. Należy zauważyć, że znajomość wyprzedzających wskaźników nastrojów ekonomicznych pozwala na właściwy dobór środków, metod i sposobów działania o charakterze dostosowawczym, pozwalających zwłaszcza uniknąć jednostkom gospodarującym oraz administracji samorządowej negatywnych następstw wpływów otoczenia.

PODSTAWOWE ELEMENTY SZZ obejmują:

 1. Stworzenie 5 Strategii zarządzania zmianą dla pięciu dolnośląskich podregionów. Wiedza i praca ekspertów stanowi tylko część środków prowadzących do opracowania tych strategii. Drugą część stanowi uspołecznienie trybu ich powstawania polegające na konsultacjach dwustronnych z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego Dolnego Śląska (starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, a także w ramach administracji specjalnej – dyrektorzy powiatowych urzędów pracy), a następnie w formie wielostronnej  na specjalnie zorganizowanych pięciu sympozjach konsultacyjnych. Ten tryb powtarzany jest dwukrotnie:
 • W drugiej połowie 2012 r., czego efektem jest opracowanie pięciu wyjściowych strategii podregionalnych, uwzględniających specyfikę różnych części Dolnego Śląska.

Poniżej zamieszczamy wyjściowe Strategie zarządzania zmianą dla podregionów:

 • Jeleniogórskiego                           
 • Legnicko-głogowskiego                             
 • Wałbrzyskiego                               
 • Wrocławskiego                                             
 • Miasta Wrocławia

Jesteśmy otwarci na uwagi i sugestie zgłaszane do Biura Projektu osobiście, listownie, mailowo lub telefonicznie.

 • W drugiej połowie 2013 r. odbędą się dalsze konsultacje dwustronne i wielostronne, czego efektem będzie powstanie pełnych, ostatecznych pięciu podregionalnych Strategii zarządzania zmianą 
 1. Stworzenie 15 Strategii zarządzania zmianą dla piętnastu dolnośląskich przedsiębiorstw sektora MŚP. Firmy zostały wytypowane w końcu 2012 r. i odbyto pierwsze konsultacje. W końcu 2013 r. po dalszych konsultacjach nastąpi wdrożenie tych strategii w przedsiębiorstwach.
 2. Efektem podjętych działań będzie także publikacja, której celem będzie upowszechnienie dobrych praktyk związanych z SZZ, w tym także wzorcowej strategii dla przedsiębiorstwa. Planowana jest ona w II połowie 2013 r.