Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

x
Proszę czekać


Barometr Koniunktury Dolnego Śląska (BKDŚ)

      Idea Barometru Koniunktury Dolnego Śląska zrodziła się w zespole naukowym Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na początku 2011 roku. Jako narzędzie badania nastrojów na Dolnym Śląsku, ma uzupełnić informacje o zmianach koniunktury naszego regionu, szczególnie w odniesieniu do danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny.

      Konstrukcja Barometru zakłada zbieranie co kwartał, przetwarzanie, a także publikowanie ocen aktualnego i przewidywanego stanu koniunktury. Jak wiadomo, statystyka publiczna dostarcza informacji ex post, natomiast BKDŚ przedstawi informacje ex ante. Koniunktura będzie oceniana z wyprzedzeniem 3 miesięcy. BKDŚ ma zmniejszyć niepewność związaną z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty z Dolnego Śląska.

     Ankietowane będą dolnośląskie przedsiębiorstwa w sposób zapewniający reprezentatywność próby statystycznej. Oceny będą odnosić się do zmian warunków gospodarowania, w tym zmian inwestycji, wykorzystania mocy produkcyjnych, zatrudnienia czy wynagrodzeń (respondenci podają wyłącznie oceny, z pominięciem jakichkolwiek danych źródłowych). Upowszechniane będą podstawowe i cząstkowe wskaźniki koniunktury Dolnego Śląska. Te ostatnie będą się odnosić do przekrojów sektorowych, terytorialnych i wielkości przedsiębiorstw.

 

Barometr Koniunktury DŚ jest traktowany jako narzędzie systemu zarządzania zmianą.

 

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe:

 • Rozszerzenie źródeł informacji dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu z Dolnego Śląska poprzez stworzenie instrumentu szybkiego reagowania w postaci Barometru Koniunktury Dolnego Śląska;
 • Zwiększenie możliwości oceny warunków gospodarowania przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku poprzez opracowywanie i publikowanie raportów Barometru;
 • Zawiązanie partnerstwa (sieci współpracy) jednostek gospodarczych i samorządowych Dolnego Śląska;
 • Opracowanie przez zespół ekspertów strategii zarządzania zmianą gospodarczą;
 • Wspieranie (poprzez system zarządzania zmianą) trwałego i zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska, spójności społeczno-gospodarczej, przyciągania inwestycji, poprawy planowania dochodów i wydatków.

Wartość dodana projektu

 • Obecnie przedsiębiorstwa podejmują decyzje bez dostatecznego rozpoznania nastrojów gospodarczych na obszarze Dolnego Śląska i zmian podażowo-popytowych. Barometr Koniunktury Dolnego Śląska poszerzy zakres dostępnych informacji odnośnie przyszłego kształtowania się nastrojów gospodarczych na terenie Dolnego Śląska;
 • Szybko upowszechnione wyniki pozwolą przedsiębiorstwom lepiej ocenić ryzyko prowadzenia działalności inwestycyjnej.
 • Dzięki dodatkowym informacjom o przyszłym kształtowaniu się koniunktury oraz wdrożeniu systemu zarządzania zmianą gospodarczą spadnie ryzyko wprowadzania innowacji technologicznych, produktowych i procesowych w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska;
 • Stworzenie sieci współpracy przyczyni się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedsiębiorstwami;
 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Zmianą Gospodarczą umożliwi szybsze reagowanie jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu na przyszłe potrzeby przedsiębiorstw w regionie, szczególnie w obszarze rozwoju i wdrażania innowacji.

Grupy docelowe projektu to:

 • Pracownicy i kadra zarządzająca przedsiębiorstw (jest to grupa najważniejsza),
 • Pracownicy i kadra zarządzająca jednostek samorządu terytorialnego;
 • Instytucje otoczenia biznesu: Specjalne Strefy Ekonomiczne, Powiatowe Urzędy Pracy, stowarzyszenia i organizacje przedsiębiorców;
 • Dziennikarze i publicyści ekonomiczni.